Årets Chow Chow har korats inom klubben sedan 1975, men det var först från och med 1980 som titeln gavs till den under året vinstrikaste chow chowen.

© Chow Chow Ringen 1999-2016 | Design: Jessling Original & Layout | Webmaster | Inga bilder får tas från sidan utan fotografens tillstånd