Alla medlemmar i Chow Chow Ringen kallas till

ÅRSMÖTE

lördagen 24 mars 2018 kl 12.00

Uppsala, Engbergs måleri,

Verkstadsgatan 2 B Uppsala

Gå in från gården

 

Stadgeenliga förhandlingar.

Efter mötet utdelning av heders- och vandringspriser.

 

Motioner skall skickas underskrivna till: CCR c/o Åse Helland, Hedstigen 2, 148 71 Sorunda samt ska vara henne tillhanda senast den 18 februari 2018

 

Klubben bjuder på enklare förtäring.

För att beräkna denna önskar vi gärna en förhandsanmälan till:

Anna-Karin Almström

annakarin@engbergsmaleri.se

eller tel: 0706-838468 senast 12 mars 2018

 

Välkomna!

© Chow Chow Ringen 1999-2016 | Design: Jessling Original & Layout | Webmaster | Inga bilder får tas från sidan utan fotografens tillstånd