Efter att Klubbmästerskapet har varit på olika platser i landet, så beslöts genom en motion på klubbens årsmöte att det alltid ska hållas på samma plats, vilket är Vilsta Sporthotell i Eskilstuna.

 

För att se resultat från klubbens utställningar från 1975 och framåt, så hänvisas till Jubileumsboken 1975-1995 samt Jubileumsboken – för chowens bästa i 40 år.

© Chow Chow Ringen 1999-2016 | Design: Jessling Original & Layout | Webmaster | Inga bilder får tas från sidan utan fotografens tillstånd