Chow Chow Ringen bildades 1975 under namnet Chow Chow Juntan, sedan man inte fått namnet Chow Chow Klubben godkänt. Några år senare bytte man dock till Chow Chow Ringen då ordet juntan ansågs ha en negativ klang.

 

Idag är CCR en rasklubb med ca 300 medlemmar spridda över landet. Tack vare aktivitetsregionerna så kan man ordna med aktiviteter där medlemmarna finns.

 

Varje år anordnar klubben sin stora rasspecialutställning, som med ett undantag varit officiell sedan 1989. Hit inbjuds kunniga domare med antingen egen uppfödning av rasen eller ett intresse för rasen att döma. Deltagarantalet brukar vara runt 50 chow chow på denna utställning.

 

Bli medlem

Som medlem i CCR får du tidningen Chow Chow fyra gånger om året. Medlemsskapet löper kalenderår, så det ska alltid förnyas vid årsskiftet. Du får alltid alla fyra nummer av medlemstidningen som ges ut under kalenderåret, oavsett när på året du blir medlem.

 

Vill du bli medlem i Chow Chow Ringenklickar du här. Du kan då betala ditt medlemskap direkt via webben och få ditt medlemskort via e-post. Kräver personnummer.

Vill du bli familjemedlem, så klickar du här.

Uppfödare som vill anmäla gåvomedlemskap, klickar här.

Adressändring görs här.

 

Utländska medlemmar betalar in via:

Nordea Bank AB, SE-105 71 Stockholm.

Swiftaddress; NDEASESS.

Iban: SE94 9500 0099 6026 0227 0379

 

Medlemsavgift

Fullbetalande inkl fyra nummer av tidningen 300 kr

Familjemedlem (familjemedlem till fullbetalande medlem) 100 kr

Utländsk medlem inkl fyra nummer av tidningen 350 kr

Gåvomedlemskap* (för uppfödare) 100 kr

Gåvomedlemskap* utland (för uppfödare) 125 kr

* Gäller för uppfödare som i samband med valpleverans betalar in för valpköpare som inte redan är medlemmar.

 

 

Regionerna

Chow Chow Ringen har ett antal regioner över hela landet, där aktiviteter för medlemmarna anordnas. Några regioner saknar ombud och om du bor i en sådan region och vill arrangera en träff eller liknande, så tag kontakt med styrelsen för hjälp.

 

Om du bor i en region där det finns ett ombud och du vill anordna något i ditt eget område, så tag kontakt med ditt ombud för mer hjälp.

 

Region 1 Skåne

Ombud: Madelen Norström Tel 073-8088640

Region 2 Småland/Öland

Ombud: Vakant

Region 3 Väst

Ombud: Vakant

Region 4 Öst

Ombud: Vakant

Region 5 Värmland/Närke

Ombud: Christina Windh Tel 070-7125658

Eva-Lena Olsson Tel 070-2351391

Region 6 Stockholm

Ombud: Lotta Andersson Tel 070-757 54 50

Anna-Karin Almström Tel 018-39 81 78

Region 7 Norrland

Ombud:  Solweig Jansson Olsen Tel 076-3415929

Anna-Lena Karlsson Tel 070-361 96 14

Sara Axelsson Tel 070-777 85 03

Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelse

Ordförande

Eva Kovac

Tel 070- 7910414

Vice ordförande

Lotta Andersson

Tel 070-757 54 50

Sekreterare

Åse Helland

Tel 08-530 44 140

Ledamot

Madelen Norström

Tel 073-8088640

Ledamot

Siv-Lena Landström

Tel 070-4970285

Suppleant

Anette Andersson Källbom

Tel 0122 29237, 0730535774

Suppleant

Eva-Lena Olsson

Tel 070 2351391

Adjungerad till styrelsen

Kassör

Roland Andersson

Tel 0705739753

Övriga förtroendevalda

Valberedning, sammankallande

Anki Hallberg

Tel 0703754664

Valbereding

Annika Persson

Tel 0930-201 48

Valbereding

Anna-Lena Karlsson

Tel 070-361 96 14

Revisor

Monica Berger Nilsson

Tel 0733766059

Revisor

Anna-Karin Almström

Tel 018-39 81 78

Revisorsuppleant

Ulrika Lindgren

Tel

Revisorsuppleant

Claes Bergström

Tel 019-226826, 070-7438766

Avelsråd

Anna-Lena Karlsson

Tel 070-361 96 14

Valphänvisare

Siv-Lena Landström

Tel 070-4970285

Rasinformatör

Anna-Karin Almström

Tel 018-39 81 78

Tävlingssekreterare

Eva Kovac

Tel 0707910414

Poängräknare

Lotta Andersson

Tel 070-757 54 50

Redaktör

Vakant

Tel

Webmaster

Vakant

Tel

Ansv. utgivare tidning

Annika Persson

Tel 0930-201 48

Kommittéer

Avelskommitté

Anna-Lena Karlsson

Tel 070-361 96 14

 

Annika Persson

Tel 0930-201 48

Åse Helland

Tel 08-530 44 140

 

 

 

Utställningskommitté

Eva Kovac

Tel 0707910414

Lotta Andersson

Tel 070-757 54 50

Titti Zetterberg

Tel 070550419

Anette Andersson Källbom

Tel 0122 29237, 0730535774

Jenny Edin

Tel  076-783 08 03

PR- och monterkommitté

Åse Helland

Tel 08-530 44 140

Anna-Karin Almström

Tel 018-39 81 78

Eva Kovac

Tel 0707910414

© Chow Chow Ringen 1999-2016 | Design: Jessling Original & Layout | Webmaster | Inga bilder får tas från sidan utan fotografens tillstånd