Chow Chow Ringens egna årliga officiella utställning kallas för Klubbmästerskapet. Under de första fem åren av klubbens historia (1975-1979) så kallades vinnaren från denna utställning för Årets Chow Chow, men sedan 1980 valde man att kalla vinnaren för Klubbmästare istället.

 

År 1989 hölls Klubbmästerskapet i Globen tillsammans med SSD (enda gången en hundutställning hållits där) och det var första gången utställningen var officiell. Sedan dess har utställningen, med ett undantag - 1999 - varit officiell certutställning.

Lista över SKKs och länsklubbarnas utställningar

SSUKs utställningar

Championatregler för chow chow

Från 9 månaders ålder kan hunden tävla om certifikat och innan 24 månaders ålder så kan hunden vinna obegränsat antal certifikat.

För att bli svensk utställningschampion så krävs tre certifikat, varav minst ett ska vara vunnet efter 24 månaders ålder.

 

Nytt från och med 2017-01-01

• Hunden måste tävla i den klass den är anmäld i. Det innebär att om hunden efter anmälan men innan själva utställningen blivit svensk utställningschampion, så får klassbyte till championklass ej ske, utan hunden ska tävla i den klass den är anmäld till.

• Kastrerade hanhundar får ej ställas ut. Detta gäller både kemiskt och kirurgiskt kastrerade hanhundar.

För tikar gäller fortsatt generell dispens.

Utställnings- och championatregler

Gäller från och med 2017-01-01

© Chow Chow Ringen 1999-2016 | Design: Jessling Original & Layout | Webmaster | Inga bilder får tas från sidan utan fotografens tillstånd