På Svenska kennelklubbens kennelfullmäktige 2001 fattades ett beslut om att det för alla raser ska finnas ett avelsdokument, en rasspecifik avelsstrategi (RAS). Huvudansvaret för detta är lagt på specialklubbarna, som i sin tur i huvudsak delegerat ut arbetet till rasklubbarna.
Här kan du läsa RAS för Chow Chow.