Höjd Årsavgift för fullbetalande huvudmedlemmar i Sverige från och med 2020-01-01
Höjd avgift till 330 kr enligt beslut taget på Årsmötet 2019-03-23!

Styrelse och Övriga förtroendevalda 2019-03-23
Nya styrelsen och övriga förtroendevalda för 2019 presenterad!

Årsmöte/Motioner 2019
Nu är det dags att skriva motioner till årsmötet 24 mars 2019!
Senast den 18 februari ska de vara inlämnade. Skickas till sekreterare@chowchowringen.com eller till Åse Helland, Hedstigen 2, 148 71 Sorunda!

Topplistan, nya regler 2019-01-01
Endast hundar till medlemmar i Chow Chow Ringen räknas på Topplistan.

Poängräkning, nya regler 2018-01-01
OBS OBS!!!

Poängberäkning Chow Chow Ringens Topplista

Alla hundar med Excellent och CK räknas. Se nedanstående poängberäkning.
Tilläggspoängen beräknas på antal hundar i dess eget kön – alltså hanar räknar antal hanar och tikar räknar antal tikar.
Oplacerade hundar med CK får endast tillgodoräkna sig slagna hundar UTAN CK i respektive kön.
Topplistan är baserad på de 5 bästa utställningsresultaten under utställningsåret.

Poängräkning är följande:

BIR: 12 poäng
BIM: 10 poäng
BH/BT 2: 8 poäng
BH/BT3: 6 poäng
BH/BT4: 4 poäng
Oplacerad m CK: 2 poäng

Tilläggspoäng:

1 poäng för varje ”slagen” hund inom könet. Valpar räknas inte, inte heller uppfödargrupp el avelsklass. Oplacerade med CK får tillgodoräkna sig antalet slagna hundar utan CK.

EXTRA POÄNG FÖR GRUPP- OCH BIS-PLACERINGAR:

BIG 1: 4 poäng
BIG 2: 3 poäng
BIG 3: 2 poäng
BIG 4: 1 poäng

BIS 1: 8 poäng
BIS 2: 6 poäng
BIS 3: 4 poäng
BIS 4: 2 poäng

Grupp- och BIS-poäng räknas endast på officiella Länsklubbsutställningar.
Räknas EJ på SSUKs utställningar eller på vårt eget Klubbmästerskap!

Detta gäller från och med 2018 enligt beslut taget på Chow Chow Ringens årsmöte 2017.