Här läggs utställningsresultat med foto ut från våra svenska utställningar.
Skicka in foto och kompletta resultat till webmaster från de officiella utställningar i Sverige som ni varit på. Endast inskickade resultat med minst ett foto publiceras.
Följande resultat ska finnas med: samtliga placeringar i bästa hanklass och bästa tikklass, BIR, BIM, cert,
r-cert samt cacib och r-cacib.
Ange gärna antal anmälda chowar (vuxna + valpar) samt antal deltagande chowar (vuxna + valpar).
För att göra resultaten intressantare så ska fotona vara tagna på eller i anslutning till utställningsdagen